Regulamin oferty „KUPON 50 zł na kolejne zakupy"

Regulamin kodów rabatowych dla sklepu www.wds.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasadny udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie www.wds.pl prowadzonym przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu; ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz.

 

Słownik pojęć użytych w regulaminie

1/ kod rabatowy – kod w postaci cyfr i liter, do zrealizowania w sklepie internetowym www.wds.pl

2/ zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w walucie (PLN) jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas składania zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

 

Zasady udzielania kodów rabatowych

1. Udostępnienie kodu rabatowego może nastąpić w formie kuponów. Kod rabatowy można otrzymać także podczas targów wydawniczych na stoiskach handlowych WDS.

2. Zniżka kwotowa dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.wds.pl.

3. Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym www.wds.pl przy zakupach powyżej 100 zł.

4. Kupon rabatowy posiada sześciocyfrowy ciąg znaków do jednorazowego wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym www.wds.pl

5. Skorzystanie z przesłanego kodu rabatowego jest dobrowolne.

6. Aby skorzystać z Kuponu rabatowego wystarczy zaznaczyć w koszyku zamówienia pole „kupon rabatowy” i wpisać podany na kuponie ciąg szczęściu znaków w polu „Kupon rabatowy” i zatwierdzić przyciskiem.

7. Klient nie musi wykorzystywać przekazanego kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie internetowym. Wystarczy nie wpisywać Kodu w polu „Kupon rabatowy” na stronie „koszyka”.

8. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 5 polu spowoduje aktywację zniżki o wartość kwotową podaną na kuponie rabatowym.

9. Czas ważności kodów rabatowych: 31.12.2019.

 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.

Postanowienia końcowe:

1. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres sklepu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sandomierz 21.10.2019