CEK - klasa 1sp

<<< baza darmowych pomocy dydaktycznych

1sp

Rozdział I: "Spotykamy się we wspólnocie"

 Katecheza 1
 Katecheza spotkaniem dzieci Bożych

online Jezus i dzieci
online Wiersz "Pan Bóg gromadzi nas" 
online Modlitwa 
kino Dzieckiem Bożym jestem ja 

 puzzle online
 układanka
 połącz w pary
 piosenka (1:20)

 Katecheza 2
 Klasa miejscem budowania wspólnoty

online Dzieci 

 puzzle online

 Katecheza 3
 Znak krzyża uwielbieniem Boga

kino W imię Ojca i Syna i Ducha 

 piosenka z pokazywaniem gestów (1:15)

 Katecheza 4
 Ja i moja rodzina

online Mama, tata 
glosnik Modlitwa za mamę i tatę  
 Serce 
online Moja rodzina 

 anagramy 
 modlitwa w wersji audio
 zadanie typu połącz punkty
 puzzle online

 Katecheza 5
 Kościół wspólnotą wierzących

online Kościół - ważne przedmioty 
kino Jezus jest tu 

 test jednokrotnego wyboru
 piosenka (1:41)

 

Rozdział II: "Bóg mnie stworzył"

 Katecheza 6
 Pan Bóg stworzył świat

online Stworzenia Boże i dzieło człowieka
kino Stworzenie świata 

 gra typu pogrupuj
 film animowany (23:52)

 Katecheza 7
 
Pan Bóg stworzył człowieka

kino "Dziękuję Ci" - Arka Noego  film - teledysk (2:44)

 Katecheza 8
 Pan Bóg stworzył aniołów

kino Mam Aniołka  
kino "Aniele Boży, Stróżu Mój"
online Anioły
online Aniele Boży (modlitwa)

 składanka piosenek dla dzieci (24:46)
 film - teledysk (3:28)
 puzzle online
 gra typu brakujące słowa

 Katecheza 9
 
Anioł Stróż moim opiekunem

online Aniele Boży (modlitwa)
online Dzieci z Aniołem 

 gra typu uporządkuj tekst
 puzzle online

 Katecheza 10
 
Pan Bóg mówi do Adama i Ewy

online Adam i Ewa   anagram

 Katecheza 11
 Odpowiadam na Boże wezwanie

kino Kto ma uszy do słuchania 

 piosenka karaoke (1:30)

 Katecheza 12
 Kocham bliźniego jak siebie samego

online Dzieci różnych narodów 
kino Bo nikt nie ma z nas 

 puzzle online
 piosenka karaoke (1:24)

 Katecheza 13
 Przez chrzest staje się dzieckiem Bożym

kino Dzieckiem Bożym jestem ja 
online Chrzest 

 piosenka karaoke (1:20)
 puzzle online

 

Rozdział III: "Bóg mnie kocha"

 Katecheza 14
 W kościele spotykam Pana Jezusa

kino Jezus jest tu 
online Kościół 
online Tabernakulum 
online W kościele 
genially Katecheza online

 piosenka (1:41)
 puzzle online
 puzzle online
 połącz w pary
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 15
 Pismo Święte słowem Boga


 Biblia
kino Czytaj Pismo 
genially Katecheza online

 połącz punkty
 piosenka karaoke (1:11)
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 16
 Słucham słowa Bożego


kino Kto ma uszy do słuchania 
online Słowo Boże
online Pismo Święte 

 piosenka karaoke (1:30)
 ułóż w kolejności
 puzzle online

 Katecheza 17
 Przykazania wyrazem miłości Boga


online Jezus z dziećmi 
kino Niechaj z nami będzie Pan 

 puzzle online
 piosenka karaoke (0:57)

 Katecheza 18
 Niedziela dniem świętym

online Niedziela - świętowanie 

 zadanie typu pogrupuj

 

Rozdział IV: "Bóg troszczy się o mnie"

 Katecheza 19
 Bóg miłosiernym Ojcem

kino Liczę na Ciebie Ojcze 
kino Dzieckiem Bożym jestem ja 

 piosenka karaoke (3:04)
 piosenka karaoke (1:20)

 Katecheza 20
 Żyję we wspólnocie rodziny

online Rodzina
online Rodzina

 puzzle online
 anagram

 Katecheza 21
 Od chrztu należę do wspólnoty Kościoła

online Chrzest 

 puzzle online

 Katecheza 22
 Wspólnota szkolna miejscem budowania relacji

online Dzieci w klasie 
kino Bo nikt nie ma z nas 

 puzzle online
 piosenka karaoke (1:24)

 Katecheza 23
 
Maryja Matką Boga i moja Matką

kino Arka Noego - Mama Królowa 
online Maryja 
online Zwiastowanie 
online Zdrowaś Maryjo 
kino Amen jak Maryja
online 
Zwiastowanie 
 Kolorowanka Zwiastowanie 

 teledysk (2:29)
 puzzle online
 puzzle online
 gra typu uporządkuj tekst
 piosenka karaoke (1:18)
 zadanie typu odsłoń obrazek
 kolorowanki do wydruku

 Katecheza 24
 Uczynki miłosierdzia w moim życiu

online Pomagam 
genially Katecheza online

 puzzle online
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 25
 
Naśladuję Pana Jezusa w posłuszeństwie

kino "Gdy Pan Jezus był malutki" - ks. bp Antoni Długosz 
 Dzieciństwo Jezusa 
online Św. Józef i Jezus 
genially Katecheza online

 piosenka z pokazywaniem gestów (1:32)
 kolorowanki do wydruku
 puzzle online
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 26
 
Naśladuje Pana Jezusa w dobroci

online "Będę dobry i posłuszny"
kino Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 
genially Katecheza online 

 zadanie typu ułóż w kolejności
 piosenka karaoke (2:26)
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 27
 Naśladuje Pana Jezusa w modlitwie

online Wylosuj modlitwę 
online Ojcze nasz (modlitwa)
online Ojcze nasz (modlitwa) 
 

 gra typu koło fortuny
 zadanie typu uzupełnij tekst
 zadanie typu uporządkuj tekst

 Katecheza 28
 Modlitwa rozmową z dobrym Ojcem

glosnik "Ojcze nasz" 
online  "Ojcze nasz" 

 wersja ze śpiewem (2:40)
 zadanie typu brakujące słowa

 

Rozdział V: "Jesteśmy Bożą rodziną "

 Katecheza 29
 
Moje miejsce w rodzinie

online Rodzina   puzzle online

 Katecheza 30
 Godność dziecka Bożego

kino Choć Cię nie pojmuję 
online Akt miłości 
kino Czy wierzysz, że Pan Bóg 

 piosenka (3:42)
 zadanie typu brakujące słowa
 piosenka karaoke (1:23)

 Katecheza 31
 
Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję

kino Była Cicha i Piękna 
online Maryja 
 Kolorowanki Maryja 
online Maryja i Anioły 

 piosenka karaoke (1:24)
 puzzle online
 kolorowanki do wydruku
 puzzle on-line

 Katecheza 32
 Okazuję miłość tacie

online Św. Józef   puzzle online

 Katecheza 33
 Dziękuję Bogu za dar Bożej rodziny

kino Dzięki o Panie   piosenka karaoke (1:36)

 

 

Rozdział VI: "Katechezy okolicznościowe"

 Katecheza 34
 
Święty Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży

online  Św. Stanisław 
kino  Św. Stanisław Kostka 
kino  Z Maryją do nieba 

puzzle online
 film (3:58)
 film (2:01)

 Katecheza 35
 
Ze świętą Bernadettą modlę się do Maryi

online Bernadetta   anagram
 Katecheza 36
 
Modlimy się na różańcu

 Tajemnice Różańca Św. 
online Zdrowaś Maryjo 

 

 film - slajdy (2:51)
 gra typu uporządkuj tekst

 Katecheza 37
 
Święci mieszkają w niebie

kino "Święty uśmiechnięty" (Taki duży, taki mały) 
online Św. Jan Paweł II 
online Święty Franciszek 
kino 
Święty Franciszek z Asyżu 
genially Katecheza online - Św. Jan Paweł II

 film- teledysk (3:34)
 zestaw puzzli online
 puzzle online
 film animowany (5:00)
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 38
 Modlimy się za zmarłych

online  Nasza pamięć o zmarłych 

 puzzle online

 Katecheza 39
 
Pan Jezus naszym Królem

 Znak Pana Jezusa
kino Jesteś Królem 
genially Katecheza online

 uzupełnij obrazek
 piosenka karaoke (2:25)
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 40
 Czekamy na Pana Jezusa - Adwent

online Symbole Adwentowe 
genially Katecheza online

 zadanie typu połącz w pary
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 41
 Święty Mikołaj uczy nas dobroci

kino  Święty Mikołaj - z serii "O Świętych dla dzieci" 

online Święty Mikołaj 
genially Katecheza online 1 
genially Katecheza online 2

 film animowany (3:30)
 puzzle online
 prezentacja Genial.ly 
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 42
 
Wieczerza wigilijna

online Bożonarodzeniowe tradycje
online Szopka 
online Co to za kolęda? 
kino Kolędy polskie karaoke 
genially Katecheza online

 zadanie typu "tak czy nie"
 gra interaktywna - układanka
 zadanie typu pogrupuj
 piosenki karaoke YouTube
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 43
 Świętujemy Boże Narodzenie

kino  Historia Bożego Narodzenia 
www  Historia Bożego Narodzenia 
kino Narodziny Jezusa
online Boże Narodzenie
online Szopka 
genially Katecheza online

 film animowany (17:15)
 pokaz slajdów
 film animowany (25:32)
 zadanie typu odsłoń obrazek (litery)
 puzzle online
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 44
 Razem z Mędrcami oddajemy pokłon Jezusowi

online Trzej Mędrcy
kino Trzej Królowie  
 Trzej Królowie - Szopka 
genially Katecheza online

 zadanie typu odsłoń obrazek (litery)
 film - opowiadanie (6:00)
 szablon do wydruku i pokolorowania
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 45
 Pan Jezus światłością świata

kino "Jesteście światłem" 
genially Katecheza online

 film-nagranie (1:47)
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 46
 Środa Popielcowa wezwaniem do nawrócenia

online Środa Popielcowa 
genially Katecheza online

 puzzle online
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 47
 Rekolekcje pomagają mi zbliżyć się do Pana Jezusa

online Przepraszam
glosnik Akt żalu 
kino Przepraszam Cię Boże 
kino "Przepraszam Cię Boże" 

 puzzle online
 wersja ze śpiewem
 piosenka z tekstem (1:07)
 piosenka z pokazywaniem gestów (0:45)

 Katecheza 48
 Wielki Post przygotowaniem do Wielkanocy

online Wielki Post 

  anagram

 Katecheza 49
 Niesiemy krzyż z Panem Jezusem

online Droga krzyżowa 
online Droga krzyżowa 
genially Katecheza online

 puzzle online
 wykreślanka
 prezentacja Genial.ly

 Katecheza 50
 
Niedziela Palmowa - Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy

kino Uroczysty wjazd do Jerozolimy 
jpg Wjazd do Jerozolimy 

 fragment filmu (1:42)
 kolorowanka do wydruku

 Katecheza 51
 Wielki Czwartek - dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał wśród nas

online Pan Jezus pozostał wśród nas 
online Ostatnia wieczerza 
online Ksiądz 1 
online Ksiądz 2

 zadanie typu połącz w pary
 puzzle online
 puzzle online
 puzzle online

 Katecheza 52
 
Wielki Piątek - dziękujemy Jezusowi za to, że oddał za nas życie

glosnik "Dzięki Jezu, że kochasz mnie" 
online Grób Pana Jezusa 

 piosenka (2:53)
 puzzle online

 Katecheza 53
 
Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów

online  Wielkanocny koszyczek 

 zadanie typu wykreślanka

 Katecheza 54
 
Przeżywamy radość ze zmartwychwstania Jezusa

online Zmartwychwstał Pan 
kino Zmartwychwstanie Chrystusa 

 puzzle online
 film animowany (28:35)

 Katecheza 55
 Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie

 Moja droga do Jezusa

 labirynt

 Katecheza 56
 Oddaje cześć Maryi Królowej Polski

kino "Maryjo, Królowo Polski" 
kino Arka Noego - Mama Królowa 

 piosenka karaoke z wokalem (1:49)
 teledysk (2:29)

 Katecheza 57
 Wniebowstąpienie Pana Jezusa

online Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 puzzle online

 Katecheza 58
 
Zesłanie Ducha Świętego

kino Duch Święty przyjdź   piosenka karaoke (1:35)

 Katecheza 59
 
Uczestniczę w procesji Bożego Ciała

online Procesja   puzzle online

 Katecheza 60
 Wakacje z Panem Bogiem

kino Arka Noego - Wakacje cały rok   teledysk (2:57)