Current Problems of the Penal Law and Criminology. Individuals, society, and the state – from the perspective of penal law and criminology. Liber Amicorum in Honour of Professor Emil W. Pływaczewski on the occasion of his 70th birthday.

Catalogue index: WDS20-2104

 • Availability: In stock
 • Delivery time: Completion between 2-3 days
 • Delivery: from PLN0.00 (DHL - Kurier 48)
 • Oprawa:
 • Format:
  • 17 x 24 cm
 • Liczba stron:
  • 592
 • EAN code:
  • 9788383450681
 • Rok wydania:
PLN230.00 gross / egz.

Description

Current Problems of the Penal Law and Criminology 

Number 9

Seria wydawnicza „Current Problems of the Penal Law and Criminology” jest wydawana od 1994 r. z inicjatywy Pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i jako jedyna na świecie łączy dwie dyscypliny naukowe i właściwe im dwa języki. Dla prawa karnego typowym językiem jest język niemiecki, natomiast kryminologia posługuje się językiem angielskim. Sprawia to, iż publikacja jest wyjątkowa nie tylko na rynku polskim czy europejskim, ale również światowym. Dzięki tej pozycji można zapoznać się z najnowszymi trendami prawa karnego i kryminologii z szerokiej perspektywy międzynarodowej. Wśród autorów opracowań znajduje się wielu wybitnych profesorów, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki, potwierdzony recenzjami światowej klasy kryminologów. Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracowników naukowych oraz praktyków organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych prawem karnym i kryminologią oraz naukami im pokrewnymi, takimi jak: kryminalistyka, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki medyczne i techniczne.

W wydanym numerze 9 serii, w 40 opracowaniach naukowych autorstwa 48 światowej sławy karnistów i kryminologów z niemal wszystkich kontynentów poruszane są m.in. takie tematy jak:

 • przestępczość zorganizowana,
 • przestępczość z użyciem przemocy,
 • przestępczość przeciwko środowisku,
 • kryminologia porównawcza/międzynarodowa,
 • zakazy dowodowe,
 • sankcje karne w świetle uwarunkowań społecznych,
 • kara dożywotniego pozbawienia wolności,
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • prostytucja w ujęciu prawnoporównawczym,
 • eutanazja i pomoc do samobójstwa w ujęciu prawnoporównawczym,
 • śledzenie przebiegów finansowych w związku z praniem brudnych pieniędzy,
 • przemoc domowa i seksualna,
 • prawnokarne i kryminologiczne aspekty migracji,
 • działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego,
 • przestępczość i polityka kryminalna w USA, Japonii i w  Europie
 • przestępczość pandemijna,
 • ekstremizm, radykalizacja i terroryzm.

Autorzy poszczególnych opracowań reprezentują 15 państw. Pochodzą z: Australii, Austrii, Chin, Czech, Finlandii, Japonii, Kanady, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Numer 9 serii wydawniczej jest numerem specjalnym. Nosi tytuł: „Individuals, society, and the state – from the perspective of penal law and criminology. Liber Amicorum in Honour of Professor Emil W. Pływaczewski on the occasion of his 70th birthday“. W numerze tym zamieszczono wyłącznie teksty zagranicznych autorów, w tym trzech noblistów kryminologicznych. Redaktorem wydania jest Wojciech Kotowski, zaś redaktorami naukowymi są profesorowie: Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska i Wojciech Filipkowski. Obowiązków recenzyjnych Księgi podjęli się światowej sławy kryminolodzy w osobach: Prof. Marii (Maki) Haberfeld reprezentującej John Jay College of Criminal Justice City University of New York oraz Prof. Lawrence W. Sherman z University of Cambridge.

Jest to ewenement na rynku wydawniczym, ponieważ dotychczas żaden z polskich karnistów i kryminologów nie otrzymał obcojęzycznej odrębnej Księgi Jubileuszowej przygotowanej wyłącznie przez zagranicznych Przyjaciół.

Features

Features
Oprawa:
Format:
 • 17 x 24 cm
Liczba stron:
 • 592
EAN code:
 • 9788383450681
Rok wydania: