Kategorie

Newsletter

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Top 5: Bestseller

34,90 zł -15% 29,67 zł
Kapłan nie należy do siebie
7,90 zł -10% 7,11 zł
ABY NIE USTAĆ W DRODZE
12,90 zł -15% 10,97 zł
Droga Krzyżowa
24,90 zł -10% 22,50 zł
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 1
24,90 zł -10% 22,50 zł
Pieśni i piosenki religijne - karaoke cz. 3

Dane firmy

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Adres

Żeromskiego 4

27-600 Sandomierz

Telefon

BOK - Wydawnictwo i Drukarnia: 15 64 99 700

Hurtownia, ul. Portowa 14: 15 64 99 740

Sklep Internetowy wds.pl: 15 64 99 720

Dane firmy

NIP: 8640009534

Regon: 040124350-00020

Na obraz i podobieństwo

Biblijne motywy i inspiracje

Kat.: 02546

W serii Biblioteka Animatora Biblijnego ukazuje się kolejna publikacja poety Tadeusza Luterka. Po jego wcześniejszej książce o Eliaszu tym razem jest to zbiór wybranych wierszy z całej dotychczasowej twórczości.
  • Czas dostawy: Realizacja 24h
  • Dostawa: od 6,99 zł
29,90 zł -15% 25,42 zł / egz.

Opis

W serii Biblioteka Animatora Biblijnego ukazuje się kolejna publikacja poety Tadeusza Luterka. Po jego wcześniejszej książce o Eliaszu tym razem jest to zbiór wybranych wierszy z całej dotychczasowej twórczości. Wyboru dokonał sam Autor, mając na uwadze ich biblijną inspirację. Dzięki temu bohaterem prezentowanego tomiku poetyckich tekstów staje się Słowo Boga. Dlatego podczas ich lektury, idąc po linii odkrytych przez poetę znaczeń Słowa, możemy doświadczyć jego inspirującej i ożywiającej mocy. Jest to zasadniczy powód, by w typowo biblijnej serii wydawniczej znalazł się także tomik poezji.

Niniejsza inicjatywa wpisuje się jednak w szersze zagadnienie, jakim jest wpływ Biblii na ludzką kulturę. Ujawnia się to zwłaszcza w dziejach historii literatury, jako szczególnej manifestacji rozwoju ludzkiego ducha. Przez całe wieki Biblia była też inspiracją dla wielu innych rodzajów ludzkiej twórczości w dziedzinie malarstwa, muzyki, architektury, rzeźby czy filmu. Podstawową zasadą rozwoju tej różnorodnej twórczości jest biblijna teza, że Bóg stworzył niebo i ziemię. On też w ramach historii zbawienia prowadzi wszystko i wszystkich ku syntezie w Jezusie Chrystusie. Celem tej Bożej pedagogii, którą ukazuje Biblia, jest doskonalenie natury, zwłaszcza człowieka stworzonego na obraz Boży. Z tego wynika wezwanie do pracy, by czynić sobie ziemię poddaną, ale również wezwanie do doskonalenia natury ludzkiej, tak w życiu osobistym, jak i społecznym.

Taki też cel przyświeca Autorowi niniejszego zbioru wierszy, o czym świadczy już sam jego tytuł Na obraz i podobieństwo. Poezja Tadeusza Luterka jest otwieraniem litery tekstu biblijnego na Ducha, otwieraniem ludzkiego życia na Słowo Boga. Zgodnie z podziałem Biblii Autor czyni to w dwóch częściach zatytułowanych: Według Starego Testamentu i Według Nowego Testamentu. Natomiast w części trzeciej koncentruje się bardziej na samym misterium Słowa i dlatego tytułuje ją Lectio divina. Zostawiając czytelnikom szczegółową analizę poszczególnych utworów, ogólnie należy podkreślić ich wielką wartość. Polega ona na tym, że Autor wierszy w różnorodny sposób otwiera nas na prymat i misterium Słowa, wydobywa z Biblii trudne i ważne problemy świata i człowieka, ukazuje dramaty historii zbawienia i odkrywa sens ludzkich dziejów w zmienności i przemijaniu doczesnego świata.

Dziękuję Autorowi publikowanych wierszy za zgodę na ich wydanie w serii Biblioteka Animatora Biblijnego adresowanej do wszystkich zainteresowanych lekturą Pisma Świętego i apostolatem biblijnym. Mam nadzieję, że lektura wierszy Tadeusza Luterka będzie dla każdego dobrym sposobem spotkania ze Słowem Bożym, które dostarczy wielu twórczych przemyśleń i natchnień oraz zachęci do dalszego pogłębionego kontaktu z nim poprzez regularne czytanie Pisma Świętego.

 

Ks. Stanisław Haręzga

Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

w archidiecezji przemyskiej

 

Przemyśl, 3 grudnia 2017 r.

 

Tadeusz Luterek – ur. 26 sierpnia 1939 r. w Bychawie, woj. lubelskim. Od 1947 r. mieszka w Częstochowie. Jako poeta debiutował w 1958 r. Należał do Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”. Wydał osiem tomów wierszy: Nie zerwę kwiatów (2010) – w Wydawnictwie Zakonu Paulinów „Paulinianum” oraz Posłowie. Pokłosie. Czyli o urodzajach duszy (2013), 50 regularnych wierszy i wierszyków. Wiersze pozostałe (2014), Umiarkowanie, śpiewnie (2014), Zakola, wiatry zachodnie, refleksy (2015), Lirykon. Strofy wieczorne (2016), W cieniu skrzydeł objęciach (2016), Słowa o późnej porze (2017) w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”.

Jest również autorem książek: Prawdy wiary. Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża, Częstochowa: Regina Poloniae 2013 oraz Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i ucisku, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2014.

Związany ze Świeckim Instytutem Karmelitańskim „Elianum” w Czernej (od 1983). Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w parafii św. Jakuba w Częstochowie.

Zobacz także

Nie znaleziono produktów opowiadających zadanym kryteriom

Cechy

Koszty dostawy