Maryja w Kulcie Kościoła

ks. Zdzisław Janiec
Ks. prał. Dr hab. Zdzisław Janiec urodził się w 1951 roku w Stalowej Woli. W 1976 roku w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1980-1983 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczonew 1993 roku doktoratem z liturgiki.
21,17 zł

Dodaj do koszyka

Do schowka

24,90 zł brutto

-15%

  • Podtytuł Kazania i Homilie Maryjne
  • ISBN 978-83-7300-792-5
  • Format 15 x 21 cm
  • Oprawa miękka
  • Liczba stron 248
  • Data wydania 2017
  • Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Więcej informacji

Ks. prał. Dr hab. Zdzisław Janiec urodził się w 1951 roku w Stalowej Woli. W 1976 roku w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1980-1983 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczonew 1993 roku doktoratem z liturgiki.W latach 1994-2002 pełnił urząd osobi-stego sekretarza i kapelana Biskupa San-domierskiego.W roku akademickim 2002/2003 odbył staż habilitacyjny w Rzymie  z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym imienia świętego Anzelma. Po powrocie z Rzymu pracował w Sekretariacie Konferencji Episko-patu Polski w Warszawie. W roku 2006 habilitował się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy: „Komunikacyjny wymiar liturgii”. Obecnie jest Kierownikiem  Katedry Liturgiki Pastoralnej KUL i wy-kłada liturgikę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższym Seminarium Duchownym Sandomierzu.Należy do Stowarzyszenia Polskich Liturgistów i jest członkiem To-warzystwa Naukowego KUL.Dotąd opublikował ponad 100 artykułów i 14 książek o treści litur-giczno-homiletycznej oraz wypromował ponad 50-ciu magistrów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskiej Akademii Teo-logicznej w Krakowie.

  •