Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

Numer programu - AZ-3-01/10 Numer podręcznika AZ-32-01/10-RA-10/13 Imprimatur - L.dz. 768/13, Radom, 12 lipca 2013 r.
16,20 zł

Dodaj do koszyka

Do schowka

18,00 zł brutto

-10%

 • Redaktor ks. prof. Stanisława Łabendowicza
 • Podtytuł Aby nie ustać w drodze
 • ISBN 978-83-257-0613-5
 • Format 20,5 x 28,5 cm
 • Oprawa miękka
 • Liczba stron 138
 • Data wydania 2013
 • Wydawca Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
 • Ilustrator Jadwiga Daszyńska

Więcej informacji

Przykładowy fragment książki

Numer programu - AZ-3-01/10

Numer podręcznika AZ-32-01/10-RA-10/13

Imprimatur - L.dz. 768/13, Radom, 12 lipca 2013 r.

 • Spis treści
 • Spis treści

   

  I. Człowiek na drogach Boga

   

  1. Chcę być szczęśliwym
  2. Chcę być wolnym
  3. Chcę żyć w przyjaźni
  4. Chcę być doskonałym – nowym człowiekiem w Chrystusie
  5. Jezus Chrystus gromadzi nas w Kościele

   

  II.  Jezus Chrystus prowadzi do pełni życia

   

  1. Chrystus narodził się dla naszego zbawienia
  2. Jezus Chrystus uczy nas pokory                                                            
  3. Grzech pychy oddala nas od Boga
  4. Zjednoczenie z Chrystusem w Jego Tajemnicy Paschalnej                               
  5. Liturgia i jej znaczenie w życiu Kościoła
  6. Jezus Chrystus fundamentem liturgii Kościoła
  7. Liturgia uwielbieniem Boga pod osłoną znaków
  8. Sakramenty – dary Bożej łaski
  9. Dar nowego życia – chrzest
  10. Chrzest sakramentem Przymierza
  11. Dar mocy – bierzmowanie
  12. Łaska Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania
  13. Bierzmowanie sakramentem umocnienia
  14. Zadania wynikające z sakramentu bierzmowania
  15. Dar przebaczenia – pokuta i pojednanie
  16. Stanąć w prawdzie – warunki sakramentu pokuty i pojednania
  17. Dar ofiary i obecności – Eucharystia
  18. Jezus karmi nas swoim Słowem
  19. Jezus karmi nas swoim Ciałem
  20. Chrześcijański wymiar cierpienia
  21. Dar umocnienia w cierpieniu – namaszczenie chorych
  22. Dar przywracania pokoju między Bogiem a ludźmi – kapłaństwo
  23. Dar konsekracji ludzkiej miłości – małżeństwo

   

  III. Wędrówka ku dobru

   

  1. Chrześcijaństwo religią miłości
  2. Chrześcijanin powołany do życia błogosławieństwami
  3. Chrześcijanin człowiekiem wiernym wartościom
  4. Prawo naturalne
  5. Jak wybieram – moralność czynów ludzkich
  6. Sumienie miejscem spotkania i dialogu
  7. Chrystus kształtuje moje sumienie
  8. Prawo objawione
  9. Przykazania – drogowskazy w wędrówce przez życie

   

  IV. Drogowskazy na drodze ku szczęściu

   

  1. Wiara w jednego Boga – I przykazanie
  2. Szacunek wobec Imienia Bożego – II przykazanie
  3. Kościół katolicki w dobie renesansu
  4. Utracona jedność – ojcowie reformacji
  5. Reforma katolicka – dzieło Soboru Trydenckiego
  6. Kościół w Polsce – św. Jadwiga
  7. Wysiłki na rzecz jedności Kościoła – unia brzeska
  8. Świętowanie dnia świętego – Niedziela Dzień Pański
  9. Miłość i cześć oddawana rodzicom – IV przykazanie  
  10. Życie darem Bożym – V przykazanie
  11. Powołanie chrześcijanina do życia w czystości – VI przykazania
  12. Poszanowanie własności prywatnej – VII przykazanie
  13. Życie w prawdzie – VIII przykazanie
  14. Wezwani do uczciwości i wstrzemięźliwości – IX i X przykazanie

   

  V. Droga z Jezusem Chrystusem

   

  1. Wierni krzyżowi – Święto Podwyższenia Krzyża
  2.  „Błogosławieni, którzy uwierzyli”
  3. Chrystus uobecnia swoje dzieło zbawienia w ciągu roku liturgicznego
  4. Czas czuwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
  5. Syn Boży stał się człowiekiem
  6. Ku jedności – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
  7. Wielki Post – czas pokuty i oczyszczenia serca
  8. Przeżywamy czas szkolnych rekolekcji wielkopostnych
  9. Święte Dni Paschalne
  10. Maryja Królową Polski
  11. Duch Święty odnawia oblicze ziemi